Take a fresh look at your lifestyle.

تنها با ۳ مرحله تیم استارت آپ خود را تشکیل دهید.(بخش اول)

278

ممکن است ایده
بسیار خوبی داشته باشید، اما سرنوشت شرکت شما به میزان زیادی بستگی به قدرت تیم
شما دارد. بسیاری از سرمایه گذاران، شخصیت، مجموعه مهارت های تکمیلی و سبک کاری بازیگران
اصلی را بعضی از مهمترین فاکتورها برای انتخاب شرکت ها جهت سرمایه گذاری می دانند
.

در این مطلب با
آقای

Naeem Zafar
، مدرس
کارآفرینی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و مدیرعامل استارتاپ
Bitzer Mobile در مورد گام های تشکیل یک گروه برای قرار گرفتن
در مسیر سودآوری صحبت شده است.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.