Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه با تغییر ذهنیت مثبت در خودمان بر رقبا پیروز شویم؟

314

هر کارآفرین موفقی می
داند که باید هر روز روحیه و تفکر «پیروز شدن» را داشته باشد، بدون توجه به اینکه
در خانه هست یا در اداره، در اتومبیل یا در باشگاه ورزشی
.علاوه بر داشتن هدف، اشتیاق و بهره وری
در محیط کسب و کار، باید به عنوان یک کارافرین ویژگی های دیگری هم داشته باشید تا
ذهنیت و نگرش پیروزی و موفقیت تان را ترویج دهید
.

۱جذب الهامات

شما باید بخوانید، ببینید و گوش دهید تا
در تمام الهامات پیرامون تان غرق شوید. به گفته جوزی بیلینگتون، خواندن می تواند
مدل های پیشرفته تر و گسترده تر تجربه را در اختیارتان گذارد تا بتوانید افراد را
از منظر تازه تری مشاهده کنید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.