Take a fresh look at your lifestyle.

چرا دره سیلیکون موفق شد؟(بخش اول)

244

دره سیلیکون
بارها به خاطر نوآوری های قابل توجه خود مشهور شده است، و در موارد بسیاری توسط
سایر شهرها و مناطق دنیا برای پیروی از موفقیت چشم گیر خود مورد کپی برداری قرار گرفته
است
.

بسیاری از این
شهرها علی رغم سرمایه گذاری های بسیار، توسعه زیرساخت ها، طرح های بزرگ، کمک های
مالی هنگفت و سیاست گذاری های متعدد در کسب نوآوری ها و موفقیت های دره سیلیکون با
شکست مواجه شده اند، این واقعیت را که ساخت دره سیلیکون بعدی چیزی بیش از سرمایه گذاری
نیاز دارد را آشکار نموده است. قطعا این خیلی عجیبی نیست که فرهنگ یکی از مهمترین
کلیدهای این موفقیت است.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.