Take a fresh look at your lifestyle.

سرمایه گذاران ریسک پذیر چگونه موقعیت ها را می سنجند؟(بخش دوم)

290

در ابتدای راه‌اندازی
یک تجارت، این روحیه کارآفرینی است که اشراف بهتری نسبت به مسئله دارد، جنبه‌های مختلف
آن را برای رسیدن به یک راه حل مناسب می‌سنجد، چشم‌انداز را برای نخستین کارکنان
شرکت ترسیم می‌کند و سازمان را در رفع موانع اصلی از سر راه خود رهبری می‌کند. در
مقایل مدیران اجرایی پس از ثبات نسبی یک کسب و کار، و در زمان رشد آن، می‌توانند
اداره سازمان را به خوبی به عهده بگیرند
.

سوال دوم:  چگونه مدل کسب و کار(Business model) یک ایده را می‌سنجید؟

ما به طور خیلی
ساده‌ مدل‌های کسب و کار را به دو دسته تقسیم می‌کنیم. برخی از ایده ها در فضای
بهبود محصول یا خدمت در مقایسه با رقبا مطرح می­شوند. به این معنی که محصول و مدل
کسب و کار آن‌ها شناخته شده است و نقطه قوت ایده تنها در اجرای بهتر و یا به
روزرسانی محصول است.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.