Take a fresh look at your lifestyle.

چه زمانی شرکت ها از استارت ها برای در آمد بیشتر حمایت می کنند؟(بخش دوم)

343

 این اکوسیستم به خوبی کار می کند و Salesforce.com درصدی از درآمدهای محصولاتی را که در پلتفرم آن
ها ساخته می شوند، بر می دارد
امروز هزاران
توسعه دهنده بر روی پلتفرم های ابری چندگانه
 Salesforce.com کار می کنندهمه آن ها به شرکت حق امتیازی پرداخت می کنندبنابراین، اگر Salesforce.com به حوزه انکوباتوری کسب و کار  هم وارد شود، می
تواند بطور جدی به این شرکت ها در جهت رشد کسب و کارشان کمک کند. از این طریق هر
دو درآمد و سود بیشتری را کسب می نمایند

بهترین چیز
درباره مدل انکوباتوری در شرکت های بزرگ این است که این مدل هم برای شرکت بزرگ و
هم برای کسب و کار کوچک، یک بازی برد
– برد (win-win) ایجاد خواهد نمود و نگرانی استارت آپ ها در تامین
مالی از طریق
 VC ها را مرتفع
خواهد نمود
چیزی که در کشور ایران مشکل بزرگ استارتاپ ها می باشد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.