Take a fresh look at your lifestyle.

کارآفرینان احساس نزدیکی بیشتری به خدا دارند(بخش اول)

258

پروفسور نیبرت
از پژوهش خود دفاع کنید
.

 به نظر می رسد کارآفرینان کمی مذهبی
تر از سایر افراد هستند
 – آمار دقیقاً اینطور است – آنها بیش از چند مرتبه در هفته به عبادت می پردازند و به طور میانگین
به وجود خدا باور دارند. خدایی که در وجودشان به آن علاقه دارند. می توانید رابطۀ
این دو را ببینید: اگر فکر می کنید که خدا به شما اهمیت می دهد، بیشتر تمایل به
حرف زدن با او پیدا می کنید. کارآفرینان هم تمایل زیادی به صحبت کردن با کسی دارند
که مشوق آنها در فعالیت شان است. در مقیاس دیگر، تشویق کلیسا، باور به خدا، و توجه
به او چیزی است که هر کسی به مذهبی بودن آن را می شناسد: تقریباً
۹ نفر از هر ۱۰ نفری که باوری مذهبی دارند، ماهیانه به کلیسا می روند و به طور
میانگین دو سوم هم می گفتند خدایی وجود ندارد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.