Take a fresh look at your lifestyle.

چرا افراد باانگیزه زیاد در زندگیشان موفق ترند؟

311

۱- قرارگیری در معرض افکار
خوب

افراد فوق باانگیزه دریافته اند که
مفهوم قدیمی «ورودی زباله، خروجی زباله» کاملا صحیح است. این اصل مشهور کامپیوتری به
معنای این است که اگر داده‌های نامعتبر به سیستم وارد شود، خروجی به دست آمده نیز
نامعتبر خواهد بود. از اینرو آنها خودشان را در معرض اخبار منفی یا داستان های
منفی تلویزیونی قرار نمی دهند، و در عوض از اطلاعات خوش بینانه و الهام بخش استفاده
می نمایند. آنها بر اخبار خوب تمرکز می کنند، نه بر اخبار بد
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.