Take a fresh look at your lifestyle.

بهترین سخنرانی های مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه های برتر در سال ۲۰۱۴ درباره استارت آپ(بخش اول)

314

همه ساله در
مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه های برتر، از سخنرانان برجسته دعوت به عمل می آید.
برای سخنرانان مراسم فارغ‌التحصیلی چالش های متعددی وجود دارد. آنها باید
 الهام بخش دیگران
باشند، به آن ها توصیه کنند، و آن ها را سرگرم کنند، بدون اینکه خیلی پرحرفی کنند
و حوصله ی آن ها را سر ببرند. بنابراین قابل درک است که سخنران ها در مجموعه ای از
تم ها گیر می افتند: فارغ التحصیل ها باید به رویاهای بزرگی بیندیشند، شکست بخشی
از مسیر رسیدن به موفقیت است، این نسل برای نجات دادن نسل بشر آمده است
.گاهی سخت ترین
قسمت شروع کردن است.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.