Take a fresh look at your lifestyle.

۷روش برای اینکه به مشتریان خود نشان دهید که به آن ها اهمیت می دهید(بخش دوم )

269

به چیزهای کوچک اهمیت دهید

سابقه سرویس
دهی عالی نورد استورم در واقعیت به همان کیفیت تبلیغاتش است ،از دفترچه کارکنان
بدنام گرفته تا داستان هایی از موفقیت هایی که پشتیبانی کارکنان باعث درآمد، هرچه
بیشتر سازمان شده است.واضح است که نورد استورم سازمانی است که به خاطر اینکه به مشتریان
خود عشق می ورزند به خود افتخار میکنند
.

این مثال به
طور خاص نشان میدهد که تعهد داشتن به بهترین بودن و ارائه بهترین سرویس دهی یادآور
قدرت اهمیت دادن به چیزهای کوچک است.

در این مثال
هنگامی که یک زن حلقه ی الماس خود را گم کرد، بسیار پریشان حال شد و شروع کرد به
خزیدن بر روی زمین تا حلقه خود را پیدا کند.یکی از کارکنان نورد استورم اورا در
حال خزیدن در زیر رگال لباس ها دید.درست همان لحظه ای که فهمید که مشکل چیست فورا
بر روی دست ها و زانو هایش نشست و به جستجوی حلقه پرداخت.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.