Take a fresh look at your lifestyle.

موفقیت از نگاه میلیاردر معروف، Michael Moritz (قسمت اول)

263

افراد عادی که به موفقیت های غیرعادی دست می
یابند، علاقه خود را دنبال نمی کنند، آنها وسواس فکری خود را دنبال می کنند. به
گفته نویسنده این متن، او در طول ۲۵ سال مطالعه ارتباطات، تا کنون با کارآفرین موفقی
روبه رو نشده است که برای تولید محصولات خود، شرکت، کسب و کار و موفقیت خود علاقه
و شوقی نداشته باشد. اما او می گوید زمانی که برای توضیح کیفیت یک موفقیت، کلمه
شوق و علاقه را استفاده می کند، حسی به او می گوید که این کلمه به خوبی نمی تواند
کیفیت لازم را برای توضیح موفقیت یک شخص منعکس کند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.