Take a fresh look at your lifestyle.

۵ چالش پیش روی زنان کارآفرین و راه های مقابله بر آن هابخش دوم)

301

 زنان اغلب با کمبود حمایت دیگر
رهبران تجاری زن همتای خود مواجه می شوند
.

مدت ها قبل از
این که سارا بریار
 –مدیر عامل Rivet and swayبوتیک اینترنتی عینک زنانه خودش را راه اندازی
کند، با دانشجویان محصل مهندسی در موسسه تکنولوژی ماساچوست کار می کرد. به زعم
بریار، این پیشگامان، به خاطر قرار داشتن در اقلیت دخترانی که در ریاضیات و علوم نسبت
به بقیه بهتر بودند، احساس امنیت علمی نداشتند. آن ها انتظار همراهی و حمایت
بیشتری را از سوی همتایان جنسی خودشان داشتند
.

بریار گفت: مشکلات
اصلی پیش روی کارآفرینان دقیقا همان مشکلاتی است که برای دانشجویان دختر مهندسی
وجود دارد. تعدادمان کافی نیست
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.