Take a fresh look at your lifestyle.

چرا یک ایده خوب برای کسب و کار، به تنهایی نمی تواند باعث موفقیت شود؟ (۲)

280

یک کسب وکار خوب با یک ایده خوب شروع
می شود. یک سری اصول ابتدایی وجود خواهد داشت که هر کارآفرین نوپا می تواند با
رعایت آنها یک ایده خوب کسب و کاری را همراه با کار فراوان، به سرانجام برساند. اما
باید دقت داشت که تنها یک ایده خوب کسب وکاری نمی تواند باعث موفقیت و پیشرفت یک
کسب و کار باشد. همانگونه که می بینید کسب و کارهای بیشماری با ایده های خوبی
راه اندازی شده اند، ولی چرا برخی از آنها با شکست رو به رو شده و نتوانسته اند
پیشرفت کنند؟

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.