Take a fresh look at your lifestyle.

۵ چالش پیش روی زنان کارآفرین و راه های مقابله بر آن ها (بخش اول)

265

زنان کارآفرین فکر می کنند باید
مثل مردان رفتار کنند
.

اکثر خانم های
صاحب کار که در مراسم نتورکینگ شرکت می کنند را می توان مصداق بارزی از این سناریو
دانست. شما به یک سمینار شلوغ پا می گذارید و تعداد خانم ها به تعداد انگشتان یک
دست هم نمی رسد. حال تصور کنید یک کارآفرین زن مجبور باشد با چند تن از مدیران که
اصولا مرد هم هستند، در مورد بیزینس خود صحبت کند، این مسئله تا حدودی می تواند
برای وی هراس انگیز باشد
.

هیلاری گینگا،
موسس و مدیر عامل یک شرکت لباس شنای زنانه به اسم
Turnbuketts می گوید:
شما هنگامی که صاحب یک بیزینس هستید، دائما در حال سر و کله زدن با افراد مختلف
خواهید بود. و بسیاری از اوقات مردان تصورشان بر این است که می توانند با خانم ها
صادق نباشند یا به نوعی قرارداد دست پایینی را به آن ها
به خاطر زن بودنشان- پیشنهاد بدهند، کاری که
احتمالا با یک مرد دیگر انجام نخواهند داد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.