Take a fresh look at your lifestyle.

سه تصمیم که زندگی مالی شما را تغییر می دهد(بخش سوم)

322

 تصمیم شماره ۳ : چه خواهید کرد ؟

اعمالی که انجام می دهید به شدت
متأثر خواهد بود از وضعیت روحی که در آن هستید. اگر شما عصبانی باشید، رفتار شما کاملاً
متفاوت خواهد بود از وضعیتی که در آن احساس بازیگوشی دارید
.

اگر قصد دارید رفتار خود را
ساماندهی کنید، سریعترین راه تغییر موضوع یا چیزی است که روی آن تمرکز می کنید و تغییر
معنا به چیزی که قدرت بخش تر باشد
.

دو نفر که عصبانی هستند، ممکن است
رفتار متفاوتی داشته باشند. برخی خود را عقب می کشند و برخی رویکردی رو به جلو را
در پیش می کنند
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.