Take a fresh look at your lifestyle.

خطاهای متداول در برند انتخابی کسب وکارها

332

هر کسب و کاری
با امید آینده ای روشن شروع به کار می‌کند، ولی برخی شرکت‌ها نمی توانند اعتبار
مناسبی را برای خود شکل داده و یا هنگام بالا رفتن از نردبان کسب و کار، موانع پیش
روی را از سر راه بردارند
.

توهین کردن به
مشتریان

شوخی‌های بیجا،
کلیشه‌ای و یا رئیس وار رفتار کردن در قبال مشتریان به ندرت به عنوان یک روش
برندینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی می‌توان از توهین‌های تصادفی هم دوری کرد.
یک شرکت بزرگ و تیم بازاریابی آن باید اطمینان حاصل کند که پا روی کفش دیگری نمی
گذارد
. در حقیقت اگر
کمپین شما باعث توهین به مشتریان خاصی می‌شود، اگر این مشتریان را شناسایی کنید،
می‌توانید برای بازار خود نیچ مناسبی پیدا کنید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.