Take a fresh look at your lifestyle.

تولید یک محصول خلاقانه تنها نیمی از یک تجارت موفق است

261

چه چیزهایی یک محصول
موفق را از آنهایی که موفق نیستند جدا می کند؟ شاید اولین جواب به این سوال این
باشد که مهم ترین فاکتور برای جداسازی این دومورد، میزان خلاقیت به کار گرفته شده
در آن محصول باشد. اینکه آیا این محصول باعث لبخند افراد می شود؟ آیا هوشمندانه است؟
اینها کیفیت هایی است که برای هر محصول مهم می باشد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.