Take a fresh look at your lifestyle.

۹۰ پرسش همراه با پاسخ درباره راه اندازی و مدیریت کسب و کار(بخش چهارم)

278

۴۵. بهترین راه برای
محاسبه ارزش یک شرکت چیست؟

از خودتان
بپرسید (نه لزوما با عدد و رقم): ساخت دوباره فناوری، خدمات، برند و مشتریان چه
قدر هزینه دارد؟
  هر چه بدست می آید ضرب در چهارش کنید و بعد
ببنید مردم چه قدر حاضرند بپردازند
.

 ۴۶. آیا باید در
مورد اخبار و
  اوضاع اقتصادی نگران باشم؟

 اصلا! بهترین کسب و کارها در شرایط بد اقتصادی
شکل می گیرند.

 ۴۷. چه بلایی سر دوستانم می آید؟ شما از این به بعد دوستی ندارید.

 ۴۸. چه طور می توانم
هزینه بیشتری برای خدماتم اخذ کنم؟
صورت حسابشان را تا آنجا که می توانید به بخش
های کوچک تقسیم کنید و بعد برای هر کدام هزینه ی جداگانه ای مطالبه کنید
!

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.