Take a fresh look at your lifestyle.

بازخوانی مصاحبه محمد یونس با یک نشریه ایرانی

281
بزرگ‌ترین گناه، فریب تهی‌دستان است شاید اگر محمد یونس چشم به جهان نمی‌گشود، امروز به این واضحی سخن از «بانکداری برای فقرا» به میان نمی‌آمد. او به دنیا هدیه داده شد تا آرمان «دنیایی عاری از فقر» را به همگان هدیه دهد. نگاه متفاوت او به تجارت و بانکداری -‌که سرآغازی بر «تجارت اجتماعی» بود، […]   Read more…

This article is copyright ©  انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه

انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.