Take a fresh look at your lifestyle.

سه تصمیم که زندگی مالی شما را تغییر می دهد(بخش اول)

283

تصمیم شماره ۱ : در انتخاب موضوعی که می خواهید روی آن متمرکز شوید، بسیار دقت کنید !

در هر لحظه، میلیون ها موضوع هستند
که برای جلب توجه شما رقابت می کنند. شما می توانید روی مواردی متمرکز شوید که اکنون
در حال رخ دادن هستند و یا آنچه می خواهید در آینده خلق کنید، یا می توانید روی
گذشته متمرکز شوید
.

در جایی که تمرکز وجود دارد، انرژی
جاری می شود. آنچه شما روی آن تمرکز می کنید و به عنوان الگو به انجام آن می پردازید،
کل زندگی شما را شکل می دهد
.

می خواهید روی کدام حوزه متمرکز
شوید، با این نوع تمرکز چه چیزی دارید و چه چیزی از زندگی را از دست می دهید ؟

مطمنن هستم که شما هر دو روی سکه
را در نظر می گیرید.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.