Take a fresh look at your lifestyle.

گزارش سیزدهمین رویداد کافه‌کارآفرینی

284

کافه کارآفرینی رویدادی برای برقراری ارتباط میان دانشگاه (دانشجویان و اساتید) و صنعت ( حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) می‌باشد که توسط انجمن علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می گردد. دانشجویان از طریق تجربیات به دست آمده از این رویداد، برای ورود به بازار کار یا راه اندازی کسب و کار خودشان آماده می […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.