Take a fresh look at your lifestyle.

۵ توصیه از لیدی گاگا در مورد احساسات و هیجانات

267

لیدی گاگا با حضور در
دانشگاه ییل در مورد نقش مهم هوش احساسی در زندگی شخصی و حرفه ای اش صحبت کرده
است. در ادامه به پنج گفته مهم وی که ممکن است باعث تغییر نگرش ما در مورد احساسات
و خودباوری شود اشاره می شود
.

۱او در رویارویی با چالش
های طول زندگی اش با افسردگی و نگرانی جنگیده است
.

من خودم لیدی گاگا را
برای خودم ابداع کردم و بدین ترتیب بر افسردگی ام فائق آمدم. من کسی را ایجاد کردم
که احساس می کردم از خودم به مراتب قوی تر است
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.