Take a fresh look at your lifestyle.

اگربرای تجارت پولی ندارید این راه ها را انتخاب کنید

277

شما به هنگام تجارت ممکن است محدودیت بودجه داشته
باشید، ولی این به معنای نداشتن گزینه های دیگر نیست. شما می توانید با پول کم
تجارتی را راه بیاندازید، اگر که ترکیب درستی از مهارت، کار اخلاقی و کاربلدی
بازاریابی را داشته باشید
.
بر طبق نوشته
Chris Guillebeau
نویسنده استارتاپ ۱۰۰دلاری، برای
موفقیت در پروژه های تجاری مخصوصا در پروژه هایی که نسبت به آن هیجان زده اید، کمک
می کند که درباره مهارت ها مخصوصا ترکیب مهارتهای موجود فکر کنیداین راهنمای ساده
را داشته باشید، زمانی که برای تجارت پول کمی دارید کمکتان خواهد کر
د یاد
بگیرید که چگونه امروز پول دربیاورید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.