Take a fresh look at your lifestyle.

تصاویری از دفاتر ۱۰ شرکت بزرگ فناوری

288

Google  غول فناوری اطلاعات   FaceBook  شبکه اجتماعی     MicroSotf  غول فناوری اطلاعات     DropBox   فضای ابری     LinkedIn  شبکه اجتماعی تخصصی     Skipe   تلفن اینترنتی       Trello   مدیریت پروژه آنلاین     Tumblr  شبکه اجتماعی     Spotify   موسیقی آنلاین     Aol   خدمات اینترنت   . . […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.