Take a fresh look at your lifestyle.

۵ اشتباه کارآفرینان وقتی روی ایده هایشان سرمایه گذاری می کنند.

286

۱٫ اطلاعات
کافی در مورد ایده شان کسب نکردند
.

حقیقات درخصوص بازار، تحقیقات رقابتی، تحقیقات درخصوص قیمت ها و ده
ها نوع دیگر از تحقیقات مفصل، که هرکدام به نوبه خود می توانند باعث شکست کسب و کار
شوند؛ ممکن است نتایجی که در مورد قوی بودن بخشی از بازار به دست آورده ایم را به
اشتباه تفسیر کنیم یا یکی از فاکتورهای تحقیقات اولیه را از قلم بیندازیم و
درنتیجه کل کسب و کارمان متاثر شود.

۲٫ چارچوب زمانی را رعایت نمی کنند.
درصورتی که سرمایه گذاران مجموعه انتظار داشته باشند محصولمان
تا تاریخ مشخصی عرضه شود، یا مشتری توقع داشته باشد حجم معینی از محصول را برایش
آماده کنیم.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.