Take a fresh look at your lifestyle.

۴واقعیت کسب و کار آنلاین کارآفرینان

212

 مرحله جهش است که
هرگز آسان نیست.

بسیاری از مردم
فکر می کنند داشتن ایده یکی از اجزای اصلی کسب وکار است . ولی این طور نیست .خیلی
از افراد  ایده های بزرگ دارند ولی  شرکتی ندارند. ایده فقط یک درصد از کسب و
کارهای موفق را شامل می شود و۹۹ درصد دیگر اجرای ایده است. بارها شنیده اید که
افراد موفقی وجود دارند که باهوش نیستند ولی پشتکار و همت بالایی دارند که به
اهدافشان برسند مصداق خوبی برای این عبارت است.یعنی باید جهش به سمت ایده ها صورت
گیرد یعنی مهم اجرا کردن ایده های شماست.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.