Take a fresh look at your lifestyle.

۳ راهکار بر ای غلبه بر ترس ناشی از تغییر در زندگی

283

۱تمرین
تمرکز و مثبت اندیشی

وقتی در زندگی سوار بر کشتی تغییر شدید
به جنبه های مثبت آن فکر کنید. به جای اینکه در مورد این موضوع فکر کنید که چه چیزی
ممکن است به مسیر اشتباه برود، تصور کنید که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. در
مورد تغییراتی که در گذشته در زندگی شما به وجود آمده شامل نتایج مثبت و گاهی هم
منفی می باشد فکر کنید. صرف نظر از گذشته تان، به احتمال زیاد درس های زیادی از
زندگی گرفته اید. اگر زندگی را در رکود و بدون حرکت نگه دارید، تجربیات ارزشمند و
درس های مهمی را از دست خواهید داد. اگر قصد غلبه بر ترس از تغییر را دارید، باید
واقعا نسبت به ایجاد تغییر تمایل داشته باشید. اگر مایل به انجام آن باشید هر چیزی
که به شما انگیزه می دهد را انجام خواهید داد. می توانید این کار را به کمک خواندن
عبارات تاکیدی با صدای بلند، نوشتن یک دستورالعمل برای خودتان، یا درخواست کمک از
اعضای خانواده یا یک دوست قابل اعتماد انجام دهید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.