Take a fresh look at your lifestyle.

مسئله ایی که افراد دارای روح بزرگ درک می کنند

270

۱افراد به اشتباه به شما
برچسب می زنند

افراد تحت تاثیر برخی برچسب ها و نگرش
ها هستند. ایا شما هیپی هستید؟ ایا از افراد نسل جدید هستید؟ افراد دارای روح بزرگ
همچون میخ سخت هستند و خود را متعلق به گروه بزرگی می دانند چراکه می خواهند
منحصربه فرد باشند
.

۲خود را مایه ننگ خانواده
می دانید

افراد روح بزرگ در برقراری روابط قوی با
مردم فوق العاده هستند. آنها توانایی جذب قلب مردم را دارند. اما گروهی افراد سطحی
نگر هم در دنیا وجود دارند که خواهان چنین روابطی نیستند. این افراد باعث می شوند
شما احساس انزوا داشته باشید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.