Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه یک کمپین موفق جمع سپاری برای تأمین سرمایه ایجاد کنیم؟

326

جمع‌سپاری به معنای استفاده از حمایت‌های داوطلبانه عامه یا گروهی از مردم برای اجرایی شدن پروژه شماست. اطلاعات بیشتر در مورد جمع‌سپاری را از این مطلب بخوانید. جمع‌سپاری (Crowd Funding) و حمایت گروهی (Donation) دو مفهوم متداولی هستند که اگر چه تفاوت‌هایی با هم دارند اما بسیار نزدیک به‌هم به کار می‌روند و انواع پروژه‌ها […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.