Take a fresh look at your lifestyle.

این بار فرصت‌های شغلی شما را پیدا می‌کنند!

287

اتباکس (AtBox) یک سایت رزومه‌ساز با امکان درج نمونه کار به دو زبان فارسی و انگلیسی برای کاربرن می‌باشد. سایتی که با هدف ثبت رزومه و نمونه کار در چند گام ساده طراحی و اجرا شده و انصافا هم اجرای آن بسیار عالی و حرفه‌ای است، که نشان از تجربه، برنامه ریزی و چشم‌انداز بلند […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.