Take a fresh look at your lifestyle.

۵ ویژگی شخصیتی «کِیتی» که کارمند استثنایی است(بخش دوم)

273

۱. سطح کمتر:

شما تقریبا همیشه
می‌توانید بگویید، افرادی وجود دارند که فقط با افراد سطح بالای خودشان با مهربانی
رفتار می‌کنند و با افراد زیر دست خودشان مطابق چارت سازمانی‌شان متفاوت رفتار می‌کنند.
پدر من در نهایت به سطح
C ترفیع پیدا کرد
و یکی از چیزهایی که من همیشه درباره آن لذت میبرم تماشای او هنگام تعامل با
پیشخدمت هاست وقتی برای شام بیرون می‌رویم. او معمولا برای هر وعده غذایی ده دقیقه
وقت می‌گذارد چون می‌خواهد کارکنان را بشناسد. اسمشان چیست؟ به مدرسه می‌روند؟
کارشان را چطور انجام می‌دهند؟ به عنوان نتیجه، وقتی من برای شام با افراد بیرون
می‌روم، معمولا تماشا میکنم که چگونه با پیش خدمت ها به عنوان افراد در سطح پایین
رفتار می‌کنند، به این معنی که همه افراد با هم برابر و جالب هستند و موقعیت
کاریشان ارزش آنها را مشخص نمی‌کند. برای مثال، کیتی به همان اندازه به دانش
آموزان جدید جذب می‌شود و به آنها پاسخ می‌دهد که به
دین می دهد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.