Take a fresh look at your lifestyle.

هر مسیری به مقصد نمیرسد!!

263

شاید این جمله
رو شنیده باشید: اگر نمی‌دونید که به کجا می‌خواهید بروید، هیچ مسیری به موفقیت
شما ختم نخواهد شد.

الان کجام و
میخوام در آینده کجا باشم تا حالا چقدر وقت برای فکر کردن به این جمله صرف کرده
اید؟ آیا الان در مسیر صحیحی قدم برمی‌دارید؟

معمولا مشغله
های کاری و تجاری افراد،
 به اونها اجازه
نمیده که بر روی اهداف خارج از ماهیت فعلی زندگی شخصی و حرفه ای شون بدرستی تمرکز
بکنند
.

درتجارت،
ارتباطات، شغل و فعالیتهای مالی تان معمولا میدانید که چه هدفی دارید و به کجا
میخواهید برسید اما مرحله های مختلف رسیدن به این هدف را چگونه شناسایی میکنید؟در
سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی برای اینکه به افراد نشان بدهم در بیان و شرح مسیر
انتخابی شان به چه میزان با مشکل مواجه هستند برای آنها یک مثال بصری میزنم و از
آنها میخواهم تا کاری را انجام دهند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.