Take a fresh look at your lifestyle.

۲۱ ایده که می توانید روی آن ها سرمایه گذاری کنید(بخش دوم)

277

غذا و آب

Norman Borlaug بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰
انقلابی را رهبری کرد (بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم) که جان
۱میلیارد
انسان را از گرسنگی نجات داد. استفاده‌های جدید از آفت کش ها، علف کش ها و کودها و
همچنین نژادهای جدید مهندسی شده در کشاورزی به طور قابل توجهی تولید غذای جهانی را
افزایش داده است. با افزایش جمعیت جهانی بجران آب و غذا امری اجتناب ناپذیر است.
استارتاپی که منابع جدید غذایی را کشف کند و یا نمونه های موجود حاضر را بهبود
بخشد می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را نجات دهد. درمورد آب نیز چنین شرایطی صادق
است. نمک زدایی آب دریا که از نظر اقتصادی امکان‌پذیر است می‌تواند یک موفقیت بزرگ
باشد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.