Take a fresh look at your lifestyle.

۲۱ ایده که می توانید روی آن ها سرمایه گذاری کنید(بخش سوم)

296

یک میلیون شغل!

شغل‌های زیادی در چند سال آینده به ربات‌ها و کامپیوتر‌ها
داده خواهند شد ولی این به معنای کنار گذاشتن کامل نیروی انسانی نیست. مردم شغل‌های
جدید را خواهند گرفت. بالاخره کسی هم لازم است که مهارت‌های لازم را یاید بگیرد و
آن ربات‌ها را بسازد!

برنامه ریزی

برنامه‌ریزها از ۲۰‌سال پیش
تا کنون به یک روش تحصیل می‌کنند و با مشکلات فنی یکسانی روبرو هستند. درحالی که
ابزارهای برنامه‌ریزی و آموزشی جدید می‌توانند این روند را تغییر و بهبود دهند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.