Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه هفته را با انرژی آغاز کنیم

302

همیشه شروع یک
هفته کاری سخت بوده است. حتی برخی از افراد ممکن است که روزهای تعطیل را هم کار
کنند ولی روز شنبه همیشه به طور ذاتی، روزی سخت برای شروع بوده است. اما شنبه روز
فرصت ها نیز هست، زمانی برای شروع و برنامه ریزی دوباره یک هفته کاری موفق. به
نکته های زیر جهت کاهش بی میلی خود برای شروع هفته کاری توجه کنید تا بتوانید
بهترین استفاده را از مهمترین روز هفته ببرید:

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.