Take a fresh look at your lifestyle.

معرفی شتاب‌ دهنده کسب‌وکار تریگ‌آپ

307

تریگ‌آپ یکی از شتا‌ب‌دهنده‌های خصوصی کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات است. این مرکز از زیر مجموعه های شرکت فناوری اطلاعات فناپ می‌باشد که یکی از بزرگترین شرکت‌های غیر دولتی فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. روش پذیرش ایده و تیم اجرایی در  تریگ‌آپ تقریبا شبیه به سایر شتاب‌دهنده‌ها است. درسایت رسمی این مرکز، پس از […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.