Take a fresh look at your lifestyle.

قوم شناسی مشتریان

237

 قوم شناسی مشتریان، یکی از روشهای تحقیقات کیفی است. این روش به منظور درک نیازهای
مشتریان و فرایند خرید آن
ها، رفتار مشتریان دیدگاه‌ها و فرهنگ آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهد. قوم‌شناسی مشتریان شاخه‌ای
از مردم‌شناسی است که از سوی بسیاری از متخصصان به عنوان قابلیتی محوری در
بازاریابی شناخته شده، به عنوان جایگزین یا تکمیل
کننده تکنیک گروه‌های
متمرکز به کار گرفته می‌شود. در قوم‌شناسی مشتریان، محققان به جای پرسش از افراد
در مورد کالاها و خدمات، به مشاهده رفتار آنان پرداخته، در زمان استفاده و خرید با
آن
ها مصاحبه می‌کنند. تحلیل دقیق مشاهدهها و مصاحبه‌های صورت گرفته انگیزه‌های مشتریان را در مورد
نام‌های تجاری و برندهای مختلف، آشکار ساخته محققان را قادر می‌سازد تا بازار را
به بخش‌های جدید تقسیم و برنامه‌های بازاریابی خود را با اثربخشی بیشتری، طراحی
کنند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.