Take a fresh look at your lifestyle.

تمام آرزوهای جاستینگ وف بعد از فارغ التحصیلی

313

۱. سخت ترین مسئله
زندگی شما این است که خودتان را قانع کنید شما ارزش آن را دارید تا کارهایی که می
خواهید انجام دهید.

۲. دور انداختن
وسیله های غیر ضروری شما را خوشحال تر خواهد کرد تا خریدن چیز های جدید.

۳. تغییر چیزهایی
که می خورید و تمرکز بر روی سلامتیتان مهم ترین تصمیمی است که می توانید بگیرید
.

۵. اکثر ما یک
زندگی سایه ای داریم که مانع رسیدن ما به زندگی که خواهان آن هستیم می شود.

۶. به خودتان اجازه
دهید تا آسیب پذیر باشید

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.