Take a fresh look at your lifestyle.

نگاهی چند وجهی به رشد سریع: شرکت، کارآفرین و اکوسیستم

311

تحقیقات مستمر در مورد رشد شرکت ها به ایجاد لیست بلندی از عواملی که عملکرد رشد را تحت تاثیر قرار می دهند انجامیده است. در عین حال، شرکت های دارای رشد سریع (High Growth Firms) به مفهوم شرکت هایی که رشد بالا را برای چندین سال متوالی تجربه می کنند مفهوم نسبتا تازه ای است. افزودن ضمنی شرط پایداری و سرعت به مفهوم رشد، قیود جدیدی بر تعریف شرکت های با رشد سریع اضافه کرده که تا کنون به صورت کامل و جامع در بحث نشانگرهای رشد اعمال نشده اند.

در ادامه سعی میکنیم با نگاهی به پرکاربردترین عوامل، استفاده از آنها در مفهوم شرکت های با رشد سریع (HGFs) را بررسی کرده و یک الگوی ارتباط متقابل برای سطوح مختلف فعال (شرکت ها، کارآفرینان، اکوسیستم) استخراج نماییم.

Multi-Level_Perspective

شرکت ها (Firm)

عوامل جمعیتی و آماری (Demographics): هر شرکت با مشخصه هایی همچون اندازه، عمر، صنعت و مکان شناخته می شود. تاثیر مطلق هر یک از این عوامل بر اینکه شرکت دارای رشد سریع باشد همچنان واضح نیست چرا که مقالات زیادی در تایید و رد اثرات قرار گرفتن شرکت در هر دامنه ای از این پارامترها نگارش شده و تطبیق چندانی با یکدیگر ندارند. برای مثال برخی از مقالات اندازه کوچک را به عنوان یک نقطه قوت برای رشد سریع معرفی می کنند و برخی دیگر از مزایای اندازه بزرگ شرکت و در اختیار داشتن طیف وسیعی از نیروی انسانی بر رشد سخن می گویند. با این حال تازه ترین مطالعه در این زمینه توسط دو سازمان Kauffman Foundation و OECD تاثیر عمر شرکت بر رشد سریع را مهمتر از اندازه آن ارزیابی کرده اند.

 نوآوری (Innovation): تحقیقات نشان می دهد که مفهوم شرکت های HGF با نوآوری عجین شده است، به این معنا که در اکثر شرکت های با رشد سریع نوآوری در فرایند و محصول دیده می شود. اما باید به این نکته توجه داشت که بیشتر اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص در کشورهای پیشرفته به دست آمده است که به صورت پیش فرض دارای سطح بالایی از صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی هستند. در کشورهای پیشرفته عمده سرمایه گذاری بر روی نوآوری می باشد در حالی که هر چه از لبه تکنولوژی دور می شویم و به کشورهای به نسبت عقب مانده می نگریم، سرمایه گذاری بر یافتن منابع جایگزین برای مزیت های رقابتی متمرکز است.

مدیریت (Management): تصمیمات مدیریتی تعیین کننده میزان اثر بخشی نوآوری و منابع در به دست آوردن مزیت رقابتی هستند. ظرفیت یک سازمان برای “به دست آوردن، تلفیق کردن، تبدیل کردن و به کار گرفتن دانش” مشخص کننده قابلیت آن سازمان در “تجمیع، ساختن و بازآرایی صحنه های رقابت داخلی و خارجی برای مواجهه با فضای به شدت متغیر اقتصادی است.” هر چه توان جذب سازمان (جذب دانش) و قدرت مانور آن بیشتر باشد به عملکرد بهتری دست می یابد.

کارآفرینان (Entrepreneurs)

سرمایه انسانی (Human Capital): سطح بالاتر سواد عمومی، تجربه کار صنعتی، تجربه مدیریتی و تجربه کارآفرینی در یک جامعه تاثیر مثبت بسزایی در بقاء، نوآوری، سوداوری و رشد شرکت ها دارد. همچنین شایان ذکر است که جنسیت موسس شرکت نیز تاثیرگزار است. برای مثال شرکت هایی که توسط بانوان تاسیس می شوند رشد کندتری دارند. این نظریه در مشاهدات واقعی نیز به دلیل اینکه شرکت های تاسیس شده توسط بانوان کم شمار هستند و برای ورود به بازار با چالش بیشتری نسبت به مردان مواجهند تایید می گردد.

انگیزش (Motivation): کارآفرینان کسب و کار را با انگیزه های متنوعی راه اندازی می کنند. به طور خاص کسانی که برای فرار از بیکاری اقدام به راه اندازی کسب و کار جدید می نمایند دارای شانس بقای کم و رشد کمتر هستند. شرکت های خانوادگی محافظه کار عمل می کنند و رشد متفاوتی دارند. کارآفرینی برای تجربه شان اجتماعی نیز یکی از انواع انگیزه ها به حساب می آید که با هدف داشتن درآمد معادل اشتغال ثابت اما با انعطاف بیشتر صورت می گیرد. میل به رشد، دلیل کافی برای تجربه رشد سریع نیست بلکه تنها یک دلیل لازم است.

فرصت ها و شبکه سازی (Opportunity and Network): ارتباط معنادار بین تحصیلات و تجربه کاری در ترکیب با شم کارآفرینی ذاتی، قابلیت یک فرد برای شناسایی فرصت ها را تعیین می کنند. کارآفرینان معمولا در صنعت هایی که تجربه کار در آن را دارند و در زمان مناسب که فرصت با ارزشی را شناسایی کرده اند، اقدام به راه اندازی کسب و کار جدید می نمایند. بدون سابقه کار قابل اتکا کارآفرینان تازه کار باید به شبکه اجتماعی خود پناه ببرند که معمولا در محیط کار ایجاد می گردد.

اکوسیستم (Ecosystem)

سطح پیشرفتگی (ِDevelopment Level): منابع ملی، نیروی کار ماهر، تامین کنندگان مواد اولیه، سیستم مالی، زیرساخت ها و فرهنگ مشتریان موارد شناخته شده ای هستند که به زمان نسبتا زیادی برای تغییر نیاز دارند و به عنوان ورودی های ثابت معادله محسوب می شوند. از سوی دیگر، اکوسیستم کارآفرینی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و بهبود است. پتانسیل کارآفرینی محصول ارتباط متقابل بازیگران اکوسیستم شامل کارآفرینان، شرکت های نوپا، سرمایه گذاران، دانشگاه ها و … است. سازمان های حمایتی (مثل انکوباتورها، شتاب دهنده ها، کنفرانس ها، رویدادهای اجتماعی) و فرصت های تامین مالی (مثل وام ها، وام بلاعوض، فرشته های سرمایه گذاری، VCها) امکان اولا شکل گیری و سپس شانس موفقیت بیشتر برای کارآفرینان را به وجود می آورند.

قوانین حاکم (Regulatory Environment): چنانچه هزینه راه اندازی کسب و کار بالا باشد، کارآفرینان بالقوه به سراغ راههای جایگزین گذران زندگی میروند. دولت ها این گزینه را در اختیار دارند که با ساده سازی قوانین برای کارآفرینان بخش خصوصی، راه اندازی کسب و کار را تسهیل نمایند. در هر حال معمولا ملاحظات سیاسی مانع از تغییرات مفید به نفع جامعه می شود.

سیاست ها و برنامه ها (Policy and Programs): شرکت های نوپا به دلیل نداشتن سابقه حضور در بازار با خطر ورشکستگی مواجه هستند. برنامه های تامین مالی جمعی (جمع سپاری) می توانند به عنوان حائل (تامین منابع) و پل ارتباطی (شبکه سازی برای شناسایی فرصت) در جهت کاهش ورشکستگی عمل نمایند. برنامه ریزان ملی به خصوص در کشورهای پیشرفته به طور روزافزون در جهت ایجاد شرکت های با رشد سریع گام برمی دارند.

نشانگرهای رشدی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفتند، می توانند در یک مدل ساده نمایش داده شوند. اگر چه این مدل بی نقص نیست اما یک چارچوب برای بحث در مورد عملگرهای کلیدی به دست می دهد. ما عوامل داخلی و خارجی را با این فرض زمانی که از مرحله آمادگی برای رشد به رشد واقعی میرسد جدا نموده ایم. اجزای مختلف از هر یک از سه بخش شرکت ها، کارآفرینان و اکوسیستم همواره به واسطه جریانی از اطلاعات، در ارتباط متقابل هستند.رشد

اگرچه تحقیق ناچار به ساده سازی مسائل می باشد، اما نباید پیچیدگی موضوع اصلی (فرایند رشد) از نظر دور بماند. به خصوص در حوزه سیاست گذاری، با توجه به اینکه معمولا عوامل تاثیرگذار بر رشد شرکت های نوپا هدف سیاست های مداخله ای هستند، اهمیت درک پیچیدگی فرایند رشد، دو چندان می گردد.

ترجمه شده از:

A Multi-level Perspective of High Growth: The Firm, the Entrepreneur and the Ecosystem, By GERN, September 2015

تالیف توسط Serban Mogos، دانشجوی دکترای دانشگاه Carnegie Mellon و بنیان گذار شرکت Akcees

The post نگاهی چند وجهی به رشد سریع: شرکت، کارآفرین و اکوسیستم appeared first on کاریا.

کاریا

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.