Take a fresh look at your lifestyle.

حالت گذار رمز موفقیت در داشتن زندگی شیرین

267

امور در حالت «گذار»
به آسان ترین شکل پیش می روند. اما منظور از «گذار» چیست؟ حس شادی در زمان حال، در
حالیکه به آینده هم امیدوار هستید.
 اما
حالت گذار را می توان به شیوه های متفاوت توصیف کرد از جمله وضعیت، امیدواری، نیروی
حیات مثبت
.

حالت «گذار» متشکل از
دو بخش است
.

بخش اول شاد بودن در زمان حال است. بدین
معنا که در زمان حال باید شاد و خوشحال بود. یعنی باید از سفر لذت برد و به مقصد
فکر نکرد.
 بخش و مولفه بعدی، تصور و دیدگاه است. یعنی
باید رویایی زیبا و قوی در مورد هر آنچه که در آینده می خواهید داشته باشید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.