Take a fresh look at your lifestyle.

۷ منبع که هر بازاریابی باید از آنها پیروی و استفاده کند.(بخش اول)

305

اگر شما می خواهید به یک محقق تبدیل
بشوید سعی کنید دانش خود را به روز نگه دارید.

۱٫ سایت GreenBook

سایت greenbookتوسط لنی مورفی
ویرایش شد.شاید تاثیرگذارترین روش بازاریابی استفاده از صدا در نوشته ها
باشد.ویژگی های پست هایی که در این وبلاگ گذاشته می شود این است که افراد به نام و
مشهور در حوزه کسب و کار در این وبلاگ هستند.در این وبلاگ صداهای جدید و افکار نو
هر روز مطرح می شود.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.