Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه دید منفی را کنار بگذاریم و با دید مثبت به زندگی نگاه کنیم؟

305

۱برای
هر آنچه که دارید شکرگزار باشید
.

به دور و برتان نگاه کنید. شما خانه و خانواده
ایی دارید که عاشقتان هستند و دوستانی که شما را دوست دارند. شما بهتر از اکثریت
مردم کارتان را انجام می دهید. یادآوری این مطالب بسیار مهم است. همه چیز مطابق
میل شما نیست، و خوب است که این مطلب را بپذیرید و با آنها روبرو شوید
.

۲ملکه
درام زندگی تان نباشید
.

داستان درام را به یکباره از زندگی تان
حذف کنید. در داستان درام شخصیت های بدبخت و بیچاره وجود دارند. شایعات بی اساس را
فراموش کنید، چراکه نه تنها هیچ چیز خوبی برایتان به همراه ندارند بلکه موجب نفوذ
منفی بافی در شما می شوند
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.