Take a fresh look at your lifestyle.

ایده شماره ۱۹- کسب‌وکار بر پایه رویدادهای مهم زندگی

245

تولد، ازدواج، طلاق و فوت چهار شاخص مهم جمعیتی اجتماعی است که بدون استثنا همه افراد در هر کشوری با آن در ارتباط هستند و حداقل یک‌بار خودشان آن را تجربه خواهند کرد! و چندین بار شاهد تجربه اطرافیان در این خصوص خواهند بود. ایده ما راه‌اندازی یک سامانه اطلاع‌رسانه بر پایه آگهی یا شبکه […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.