Take a fresh look at your lifestyle.

چرا گاهی وقت ها توصیه های هرچند هوشمندانه هم بی فایده هستند؟

311

 تعداد افرادی که
می خواهند به شما بگویند که چه کار کنید و چه کار نکنید زیاد است. شما می توانید
انواع صفحات وب را پیدا کنید که به صورت رایگان به شما مشورت می دهند. نصیحت های
زیبایی از انسان های بزرگی وجود دارد، مثل اینکه شما به همان چیزی خواهید رسید که
می خواهید و یا مثلا مسیرهایی که هیچ مسیر میانبری در آن نیست، مسیری است به سوی
جهنم و شماری از جملات زیبای دیگر. همه این نصیحت ها و توصیه ها ممکن است برای
برخی از افراد با برخی شرایط درست باشد ولی برای همه نه. در زیر به برخی از این
توصیه های به اصطلاح هوشمندانه اشاره می کنیم:

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.