Take a fresh look at your lifestyle.

۴ دستورالعمل اشتباه در زمان راه اندازی یک استارتاپ

254

بسیاری از
موفقیت هایی که ما در زندگی به دست می آوریم به خاطر افرادی است که تخصص و تجربه
خود را در اختیار ما می گذارند تا بتوانیم یک دید کلی از همه چیز داشته باشیم. ولی
بسیاری از این توصیه ها کاملا اشتباه هستند. در زیر به ۴ دستورالعمل اشتباه
اشاره می کنیم:

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.