Take a fresh look at your lifestyle.

در استخدام کارکنان بااستعداد، پول واقعا چیز بی ارزشی است

363

پرواضح است که
با تغییرات بازار انتظارات کارمندان هم تغییر می کند. صاحبان هر تجارتی به خصوص استارتاپ
ها در تلاش هستند تا کارمندان با استعداد را جذب و حمایت کنند. بیش از نیمی از
کارکنان شرکت ها بعد از مدتی تمایل به افزایش حقوق خود دارند تا بتوانند از پس
مخارج زندگی و تغییرات بازار بر بیایند.

پاداش دادن یک
مورد مهم در چگونه ارزیابی کردن کارکنان می باشد، زیرا که شما با این کار به
کارکنان قوت قلب می دهید که کار آنها برای شرکت سودمند بوده است. در این مقاله به
چند راه اشاره می کنیم که استارتاپ ها قادر خواهند بود که از این طریق کارکنان خود
را تشویق کنند:

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.