Take a fresh look at your lifestyle.

۷ دلیل شروع کسب و کار از دهه ۲۰ زندگی(قسمت دوم)

239

۱- شما از تجربه کردن خسته نمی شوید

تجربه همواره مزیت و فایده یک کسب و کار
به شمار نمی آید. اگر با مشکل روبروشوید، دیدگاه جدیدی به تلاش های خود خواهید داشت.
شما موفقیت خود را باور دارید چراکه هیچ دلیل دیگری برای عدم موفقیت شما وجود
ندارد
.

 ۲تعهدات شخصی کمتری دارید

برخلاف برخی افراد، شما تعهدات شخصی
کمتری دارید. مخصوصا اینکه احتمالا متاهل نیستید و در نتیجه بچه هم ندارید. این وضعیت
به معنای داشتن زمان بیشتر برای اختصاص به کسب و کارتان است
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.