Take a fresh look at your lifestyle.

۴ داستان تاثیرگذار از ۴ زن کارآفرین (۲)

260

این روزها کارآفرینی
یک موضوع داغ است. مقاله ها و کتاب های بیشماری در این مورد نوشته شده است، برنامه
درسی دانشگاه ها به طور کامل در این راستا و چگونگی رسیدن به موفقیت سازمان دهی
شده است و داستان های بسیاری در مورد میلیونر هایی که از صفر به صد رسیده اند گفته
شده است.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.