Take a fresh look at your lifestyle.

ده قانون برای تبدیل شدن به یک میلیونر خودساخته (۲)

268

یک میلیونر
خودساخته شدن کار آسانی نیست. هنوز که هنوزه افرادی که این گام بزرگ را در گذشته
برداشته اند نیاز به طی مراحلی و رعایت مجموعه ای از قوانین دارند تا به آنها کمک
کنند تا به یک حرفه ای خودساخته تبدیل شوند، اهمیتی ندارد که چه صنعت و یا کاری را
راه اندازی کرده اند. اگر شما می خواهید بر یک زندگی میلیونری خودساخته تمرکز کنید
باید از این قانون ها پیروی کنید.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.