Take a fresh look at your lifestyle.

چه نیازی به یک بوم اکوسیستم کارآفرینی هست؟

314

در هر بحث و ملاقاتی که با حضور فعالان اکوسیستم کارآفرینی، صرف نظر از نوع فعالیت آنها، تشکیل میشد نیاز واحدی احساس میشد. این نیاز چیزی نبود جز درک واحد از اینکه اساسا یک اکوسیستم کارآفرینی چیست. هدف، تعریف مفهومی بود که برای همه قابل فهم باشد و بتواند برای بحث و تفصیل استفاده شود؛ یک بوم که امکان اینکه نقطه شروع همه بحث ها روشن باشد و پیشرفت یا عدم آن قابل سنجش باشد را ایجاد کند.

چالش اصلی این است که چنین بومی باید ساده، مرتبط و به طور شهودی قابل فهم باشد و در عین حال، در فرایند ساده سازی، پیچیدگی ارتباطات متقابل موجود در اکوسیستم نادیده گرفته نشود.این دلایل مبنای طراحی یک بوم اکوسیستم کارآفرینی برای توصیف روابط چندگانه متعدد موجود شد.
این بوم یک نقطه شروع نگرشی جدید برای استارت آپ ها و نیز فعالان اکوسیستم در زمینه ساخت جامعه کارآفرینی (Community Builders) مهیا مینماید و به آنها اجازه میدهد در عین بهره بردن از نقاط قوت موجود، نقاط ضعف و حلقه های گمشده را با سهولت بیشتری شناسایی نمایند.

بوم اکوسیستم چیست؟

بوم اکوسیستم بهتر از هر چیزی با یازده واحد تشکیل دهنده اش که عملکرد درونی آن را توصیف میکنند قابل نمایش است. این یازده واحد کلیه عوامل اصلی فعال و درگیر در اکوسیستم را شامل میشود؛ ایده ها و استعدادها، ساختارهای حمایتی و زیرساختها، جامعه استارت آپی، سیاست گذاری و تامین مالی و گرایشات عمومی و بازار همه و همه در این بوم نمایش داده میشوند. این بوم بخشی از رویه ای است که به شما کمک میکند به هنگام کار بر روی اکوسیستم محلی خود، عوامل مربوطه برای موفقیت را همواره در ذهن داشته باشید. این

رویه چهار مرحله دارد: در لایه اول این بوم به صورت یک راهنما برای فعالان اکوسیستم عمل میکند که به آنها یادآور میشود به کل اکوسیستم خود نگاه جامع داشته باشند و با تمرکز بیش از حد بر برنامه های خود هماهنگی با یکدیگر را از دست ندهند. در وهله دوم به عنوان یک نقشه راه استراتژی برای کلیه عاملین اکوسیستم عمل میکند که باید در سطوح ساختاری، فرایندی و سیستمی پیاده سازی شود. در مرحله سوم این بوم به تمامی کنش گران جامعه استارت آپی با یک روش دیداری به صورت همزمان نمای کلی، نقش مستقل هر واحد و وابستگی های متقابل آنها را نمایش میدهد. در مرحله چهارم این بوم به شناسایی فرصت های جدید رشد، ارزیابی سودمندی برنامه های حمایتی جدید و انتشار روش های شتاب بخشیدن به پیشرفت اکوسیستم کمک مینماید.

بوم اکوسیستم چگونه میتواند مورد استفاده قرار گیرد؟

این مفهوم در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد آزمایش قرار گرفته و هم اکنون در برخی آژانس های عمومی کسب و کار، دانشگاه ها، انکوباتورها و سازمان های حمایت از کسب و کارهای نوپا استفاده میشود.

ادامه مطلب را میتوانید در بلاگ کانون کارآفرینی ایران مطالعه کنید

The post چه نیازی به یک بوم اکوسیستم کارآفرینی هست؟ appeared first on کاریا.

کاریا

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.