Take a fresh look at your lifestyle.

۷ دلیل شروع کسب و کار از دهه ۲۰ زندگی(قسمت اول)

200

۱مخارج شخصی تان بسیار
پایین است
.

اگر هنوز با والدین خود زندگی می کنید،
شاید نیازی به پرداخت کرایه خانه نداشته باشید. اگر بخواهید تنها و جدا هم زندگی
کنید، آپارتمان کوچکی اجاره خواهید کرد. اتومبیلی که احتمالا خواهید داشت، گران
نیست. داشتن حداقل هزینه های شخصی، مزیت اصلی یک کارآفرین جوان است. بدین معنا که
شما می توانید پول بیشتری را صرف سرمایه گذاری در زمینه کسب و کار کنید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.